Sunday, April 29, 2007

Mini-biografiar

NOKRE MINI-BIOGRAFIAR
Av Nils Dybdal-Holthe

Her vil du finna nokre korte biografiar over kjende og dels ukjende personar, i Noreg og frå andre land. Nokre artiklar er korte og kjappe, andre lengre og meir omfatande. Det heng dels saman med at nokre personar har eit mangslunge liv og var med på mykje som me kjenner til, og dels heng det saman med at eg kjenner for lite til dei.

Innhald:

1. Johann Arndt. 1
Sann kristendom 2
2. AUGUSTIN – 3
3. Brochmand, J. R. 11
4. Karen Eikeskog 13
5. Kina-Brita 15
6. Christian Scriver 22
7. Carl O. Breien – 24
8. K. G. Pfander: Ein Islam-misjonær. 26
7. Fjellstedt, Peter 28
8. ALFSENS MISJONSARBEID 41
9. Otto Torvik 53
10. Misjonær Fleischer. 59
11. Gjertine Orrestad 72
12. Pionermisjonæren Daniel Nelson 75